ANTİDEPRESAN VE ANTİMANİK İLAÇLAR

Yazar: ARDA CAN AYDIN

Sevgili Babaannem SACİDE AYDIN Adına

Slaytta ek olarak sorularda bulunmaktadır.

ANTİDEPRESAN VE ANTİMANİK İLAÇLAR

  Duygudurumhastalıkları (afektif hastalıklar) grubuna giren depresif bozuklukların ve manik bozukluğun (veya bipolar bozukluğun) tedavisinde kullanılır. Bu ilaçlara ortak bir adla duygudurumu dengeleyici ilaçlar veya timoleptik ilaçlar denir. Antidepresan ve antimanik ilaçlar

Antidepresan ilaçların terapötik tesirlerinin mekanizması, afektif hastalıkların patogenezi gibi, tam olarak henüz aydınlatılamamıştır.

Hepsinin ortak yanları SSS’de katekolaminlerin ve/veya serotonin gibi nöromediyatör monoaminlerin sinapslardaki kinetiği ile ilgili olayları ve bazen de onların reseptörlerini etkilemeleridir. Antidepresan ve antimanik ilaçlar

Bazılarının SSS’deki kolinerjik sistem üzerinde bloke edici etkileri vardır. Lityum esas olarak antimanik etki ve daha zayıf derecede antidepresan etki gösterir.

  Afektif hastalıkların başlıca iki tipi vardır:

1. Majör depresif bozukluk (Majör depresyon),

2. Bipolar bozukluklar (manik, depresif ve karma şekilleri vardır).

  Bunlar dışında daha seyrek görülen siklotimik bozukluk, distimik bozukluk ve atipik afektif hastalıklar bulunmaktadır (Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı / DSM-V).

  Tek bir hastalık değil, ortak semptomları olan ve farklı etiyolojilerden ileri gelen bir ruhsal sendrom olduğuna inanılmaktadır;

  en az 2 hafta süren tek epizod halinde veya tekrarlayan epizodlar halinde ortaya çıkar.

§yaşamdan ve olağan etkinliklerden (seksüel olanlar dahil) zevk alamama ve ilgi duymama, §çaresizlik, ümitsizlik hissetme, kendini ayıplama, değersiz bulma ve gereksiz yere suçlama, §zihnini konsantre edememe, düşünmede ağırlaşma, bellek zayıflaması ve kararsızlık, §ruhsal ajitasyon, duygudurumun (afekt’in) küntleşmesi, gözü-yaşlılık ve psikomotor retardasyon, §uykusuzluk (uykuya dalamama, ortasında uyanma veya erken uyanma şeklinde), §genellikle iştah azalması, seyrek olarak ise artması, yorgunluk ve güçsüzlük hissetme.

Depresyonlu hastalarda bu belirtilere ilave olarak intihar eğilimi artmıştır; ölüm arzusu ve korkusu bir arada bulunur. (antidepresan ilaçlarla intihar girişimi şeklinde akut intoksikasyonlar sıktır)

File Name: antidepresan-ve-antimanik-ilaçlar.ppt

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!