MEDULLA SPİNALİS İNEN YOLLAR

Yazar: Arda Can AYDIN

Funiculus anterior’da bulunan inen yollar

•Tr. corticospinalis anterior •Tr. Vestibulospinalis med/lat •Tr. reticulospinalis (anterior) •Tr. tectospinalis Medulla spinalis inen yollar

Funiculus lat’de bulunan inen yollar

•Tr. corticospinalis lateralis •Tr. rubrospinalis (Monakow huzmesi) •Tr. reticulospinalis (lateralis) •İnen otonomik lifler Medulla spinalis inen yollar

•Tr corticospinalis, ince, beceri isteyen hrk

Tr vestibulospinalis, tr reticulospinalis, kaba hrk, postür

•Tr. Corticospinalis, Tr. Vestibulospinalis med, Tr. Bulboreticulospinalis: flexor kasları exite, extansor kasları inhibe eder

•Tr. Vestibulospinalis lat, Tr. pontoreticulospinalis: flexor kasları inhibe, extansor kasları exite eder

•Tr corticospinalis içinde seyreden lifler, piramidal yollar olarak isimlendirilir

•Diğerleri, extrapiramidal yollar olarak isimlendirilir

Kaynaklandığı bölgeler:

•primer motor korteks (Alan 4)

•premotor korteks (alan 6, 8)

•somestetik saha (alan 3, 1, 2)

•Cortex’te dev piramidal hücreler’den başlar.  (Betz’in piramidal hücreleri)

Bu lifler bağladıkları merkezlere göre

•Fibrae corticopontinae

•Fibrae corticonucleares ve

•Fibrae corticospinalis isimlerini alır.

•En büyük efferent yoldur

Filogenetik olarak yeni

•İstemli, beceri gerektiren hareketlerin yapılmasından sorumlu çizgili kaslar

•Büyük bölümü: •Primer motor alan+premotor alan

•Bir bölümü: somatik alan’dan başlar

•Bu alanlardan başlayan lifler bir araya gelir

•Capsula internadan geçer

•Beyin sapından geçer

•Pons: eminentia pyramidalis

•Bulbus: pyramis bulbi

•Bulbus alt hizasında çapraz yapar: (%90)

•Decussatio pyramidum

•Çapraz yapan lifler:

Tr cotricospinalis lat adını alır •Funiculus lat’te sacral segmentlere kadar iner •İlgili segmentte: •Ara nöronlarla cornu ant’daki motor nöronlara bağlanır •Nöronun uzantısı hedef organa gider

•Bulbus’ta, bu yola ait liflerin %10’u çapraz yapmaz •Çapraz yapmayan: Funiculus anterior’da ilerleyerek

Tr corticospinalis ant adını alır •Bu liflerin % 8’i, ilgili segmentte comissura alba anterior’dan karşıya geçer ve cornu anterior’daki alt motor nöronlar ile sinaps yapar ve hedef organa gider

•%2 ise, hiç çapraz yapmadan ipsilateral alt motor nöron ile sinaps yapar ve hedef organa gider • •

1. nöron: Cortex cerebri: •Gyrus precentralis [Brodmann 4-6] •Corona radiata – capsula interna – pedinculus cerebri – pyramis bulbi •Decussatio pyramidum’da çapraz yapanlar:

Funiculus lat’te: Tractus corticospinalis lat •Çapraz yapmayanlar: Funiculus ant’da: Tractus corticospinalis ant

2. nöron: MS ön boynuz motor nöronlar •Spinal sinir içinde (radix ant) Çizgili Kaslara gider

Üst (birinci) motor nöron: •Cortex cerebri-MS arası •Harabiyetinde: •Spastik paralizi •Derin tendon reflekslerinde artış •Patolojik refleksler – Babinski bulgusu

Alt (ikinci) motor nöron: •Medulla spinalis laminaları •Harabiyetinde: flask paralizi •Derin tendon reflekslerinde kayıp • • •

Bir cevap yazın

error: Content is protected !!